เว๊บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง  
   


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
       
       
  


       
 
 
 
 

ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเว็บไชต์ ต้องขออภัยหากข้อมูลไม่ถูกต้องครบถ้วน

 
 
     
 
 
     
     

537 หมู่ 4 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

โทร 042-163164-8  โทรสาร 042-163167

email:admin@huayyangsakon.go.th

 

 

 

 

 ไฟล์ต้องมีนามสกุลเป็น .jpg,.gif,.png
ความกว้างและสูงมีขนาดไม่เกิน = 150 * 180 Pixel